Μεγάλη η επιτυχία του συνεργάτη μας κ. Στρατηγάκη στην εκτίμηση των βάσεων 2018

Τα φροντιστήρια «Θεωρητικό» σας  ενημερώνουν για  τα κυριότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά  νέα και συνεργάζονται ...