ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2018-2019

Share Now

Τα φροντιστήρια «Θεωρητικό» σας ενημερώνουν για  τα κυριότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά  νέα! Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 18/06/2018 έως και τη Δευτέρα 25/06/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.  της παρούσας προκήρυξης.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί για να κατεβάσετε το αρχείο και να διαβάσετε τη προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα και οι προϋποθέσεις των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό εισαγωγής Σχολών  Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/17_18/pyrosv.pdf

ΠΗΓΗ: www.naftemporiki.gr

Share Now

Related Post