Συμπληρωματικές οδηγίες για την Κοινωνιολογία

Share Now

Τα Φροντιστήρια «Θεωρητικό» σας ενημερώνουν για τα κυριότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά νέα! Διαβάστε το άρθρο και ενημερωθείτε για τις συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2019-2020.

Η Εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής :

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 41/10-10-2019 του Δ.Σ.) σάς αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 με τη μορφή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (αρχεία pdf).


Επισημαίνεται ότι το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα της Κοινωνιολογίας το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν στην προετοιμασία και τη διδασκαλία του μαθήματος και δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη του
μαθήματος.


Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που διδάσκουν την Κοινωνιολογία να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/19_20/index.html

Πηγή: Στράτος Στρατηγάκης

Share Now

Related Post