Η Φιλοσοφία μας ως απόρροια πολυετούς εμπειρίας έχει αποτελέσει εφαλτήριο επιτυχίας για χιλιάδες μαθητές, καθώς βασίζεται σε καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, όπως:

 • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ και ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διδασκαλία,
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με τρόπο ώστε :
  α) να καλύπτονται τα μαθήματα σε αριθμό ωρών,
  β) να εξασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης,
  γ) να ταιριάζουν οι ώρες παρακολούθησης με τις αντίστοιχες του σχολικού προγράμματος,
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ με αυστηρά χρονοδιαγράμματα έτσι, ώστε σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη επανάληψη να επιτυγχάνεται η απόλυτη αφομοίωση των γνώσεων,
 • ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ μέσω ολιγόλεπτων καθημερινών τεστ και τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης με θέματα σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων έτσι, ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία και τη σωστή διαχείριση χρόνου,

Στα Φροντιστήρια ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει οι αρχές λειτουργίας μας να εξυπηρετούν στο έπακρο τους υψηλούς στόχους των μαθητών μας.

 • ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕ ΛΥΜΕΝΑ και ΜΗ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, με πλήθος ασκήσεων και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων,
 • ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ σε προηγούμενες απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθούν πλήρως πιθανά κενά,
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ανασφάλεια των μαθητών μας,
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις με στόχο την εξοικείωση των μαθητών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης,
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ με μεταδοτικότητα και παιδαγωγική επάρκεια, οι οποίοι δημιουργώντας ατμόσφαιρα υπεύθυνης εργασίας εμπνέουν και κινητοποιούν κάθε μαθητή ξεχωριστά,
 • ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ και συστηματική παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή έτσι ώστε να ειδοποιείται άμεσα ο γονέας σε περίπτωση αιφνίδιας χαμηλής επίδοσης και να αντιμετωπίζεται από κοινού το φαινόμενο αυτό,
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ σχεδιασμένοι με υψηλή αισθητική και ταυτόχρονα λειτουργικοί,
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τους υπεύθυνους σπουδών μέσω της οποίας δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να εκφράσει τους προβληματισμούς του και να λάβει στοχευμένη βοήθεια για ό,τι τον δυσκολεύει,
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες του μαθητή έτσι, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο κάθε διαθέσιμη ώρα διαβάσματος,
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ στα οποία ενημερώνονται οι μαθητές μας για:
  α ) τις Ανώτατες σχολές και τις μελλοντικές επαγγελματικές διεξόδους.
  β ) τις μεθόδους σωστής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.
  γ ) την ορθή αξιοποίηση του χρόνου, ώστε να μειώνεται το άγχος και να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων ωρών.

Οι Αρχές Λειτουργίας μας

Οι Αρχές Λειτουργίας μας συνοψίζονται στη σωστή οργάνωση και μεθοδολογία τόσο εντός τάξης όσο και εκτός. Πιο συγκεκριμένα:
 • Οι καθηγητές μας διασφαλίζουν την κατανόηση της ύλης,
 • Τα βιβλία μας, οι εργασίες και τα διαγωνίσματα αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης,
 • Η προσωπική επαφή και το ενδιαφέρον μας για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή ενισχύουν την αυτοπεποίθηση κι έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές επιδόσεις,
 • Η γραμματεία εγγυάται το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών,
 • Οι προσεγμένοι χώροι μας παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης.