Η ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας για τα Φροντιστήρια ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. Η σωστή διδασκαλία εκ μέρους του καθηγητή και η συστηματική μελέτη εκ μέρους του μαθητή αποτελούν ισχυρή βάση προόδου. Δεν αρκεί, όμως, μόνο αυτό. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ανάγκες και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η ολόπλευρη στήριξη η οποία δεν εξαντλείται με τα προσεγμένα βιβλία και τους άρτια καταρτισμένους καθηγητές, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο, ώστε ο μαθητής να μας θεωρεί συμπαραστάτες στον αγώνα του.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, την 30χρονη πείρα μας έχουμε θεσμοθετήσει τις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να στηρίξουμε ουσιαστικά τους μαθητές μας:

  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τους Υπεύθυνους Σπουδών κατά τη διάρκεια της οποίας ο μαθητής ενημερώνεται για την επίδοση και τις προοπτικές του, μοιράζεται τις ανησυχίες του και στηρίζεται ψυχολογικά με πρακτικές συμβουλές.
  • ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ προσαρμοσμένο επακριβώς στις προσωπικές ανάγκες του μαθητή. Διαμορφώνεται με βάση το σχολικό πρόγραμμα, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τα ωράρια που είναι πιο αποδοτικά για τον ίδιο τον μαθητή και τα μαθήματα που τον δυσκολεύουν περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο έπακρο κάθε διαθέσιμη ώρα μελέτης και βελτιώνεται άμεσα η επίδοση.

“ Για εμάς ο μαθητής δεν αποτελεί μια ακόμη εγγραφή αλλά μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αγωνίζεται για τους στόχους του! ”

  • ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες – αν κριθεί απαραίτητο – , προκειμένου ο γονέας να έχει γνώση για την πραγματική εικόνα του παιδιού. Η ουσιαστική συνεργασία γονέων και καθηγητών είναι σημαντική για να επιτευχθεί η ολόπλευρη στήριξη του μαθητή, διότι μόνο έτσι αποτυπώνονται καλύτερα οι προσωπικές του ανάγκες και ορίζονται οι απαιτούμενοι χειρισμοί.
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ με ειδίκευση στη σχολική και συμβουλευτική ψυχολογία, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να διαχειριστεί τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που δικαιολογημένα υφίσταται κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του.
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ τα οποία ενημερώνουν τους μαθητές μας για τις ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και τις επαγγελματικές διεξόδους, τη μέθοδο για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, τους τρόπους ορθής διαχείρισης του χρόνου και του άγχους.
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, από εξειδικευμένους καθηγητές, οι οποίοι αναλύουν για κάθε μαθητή τις βασικές παραμέτρους για την ιεράρχηση των στόχων, εξηγούν τα πιθανά σφάλματα και αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού στις καθορισμένες από το Υπουργείο ημερομηνίες.