Το Πρόγραμμα Σπουδών για τους απόφοιτους είναι ευέλικτο και ειδικά σχεδιασμένο για να εξασφαλίσει την επιτυχία. Οι ειδικές συνθήκες που πλαισιώνουν την προσπάθεια ενός απόφοιτου έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τα Φροντιστήριά μας, καθώς θεωρούμε ανεπίτρεπτο να μην πετύχει ένας απόφοιτος με τη δεύτερη προσπάθειά του και μάλιστα στη πρώτη του επιλογή.

Αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών,ώστε ο απόφοιτος :

  • Nα αφομοιώσει πλήρως την εξεταστέα ύλη μέσω πολλών ασκήσεων και διαγωνισμάτων,
  • Να καλύψει κάθε γνωστικό κενό από τις προηγούμενες τάξεις,
  • Να γίνει απόλυτος κάτοχος της απαιτούμενης γνώσης ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του μέσω των μεθοδικών, ολοκληρωμένων και στοχευμένων επαναλήψεων,
  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσειςεξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.

ΕΝΑΡΞΗ - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για τους Απόφοιτους Λυκείου

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία3 Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ( Αδίδακτο Κείμενο )4 Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ( Διδαγμένο Κείμενο )2 Ώρες
Ιστορία3 Ώρες
Λατινικά3 Ώρες
Σύνολο:15 Ώρες
0
Εκπαιδευτικοί
0
Ικανοποιημένοι Γονείς
0
Σημερινοί Επιστήμονες

Τομείς Που Μας Ξεχωρίζουν :

Οι εκδόσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ εκδίδουν πλήρη σειρά βιβλίων, η οποία διανέμεται δωρεάν στους μαθητές των φροντιστηρίων μας. Η Βιβλιοθήκη των Φροντιστηρίων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ περιλαμβάνει τα συγγράμματα – βιβλία που προορίζονται για τους μαθητές μας αλλά και μια σειρά βοηθημάτων που απευθύνονται σε όλους τους υποψήφιους. Πιο αναλυτικά, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός αίθουσας έχουν γραφεί από τους έμπειρους καθηγητές μας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να είναι πληρέστατα ως προς τη θεωρία, να καλύπτουν και να επεξηγούν με σαφήνεια κάθε σημείο της διδακτέας ύλης και να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ασκήσεων – λυμένων και μη λυμένων – διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας και εμπλουτίζονται διαρκώς, για να ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων.

Τα Βιβλία των Εκδόσεων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο πνεύμα των εξετάσεων και καλύπτουν πλήρως ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  – όπου κρίνεται απαραίτητο – για να εξοικειωθούν πρακτικά οι μαθητές με ορισμένα κεφάλαια. 

Διαδραστικοί Πίνακες, οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και εγγυώνται την αφομοίωση της ύλης στη διάρκεια της παράδοσης.

Τα τμήματά μας είναι 6-8 ατόμων (λειτουργούν και 4μελή γκρουπ). Η συγκρότησητων τμημάτων γίνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια και η διδασκαλία να γίνεται απρόσκοπτα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο τμήμα. 

Οι Εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από χώρους φωτεινούς με υψηλή αισθητική και αίθουσες λειτουργικές με σύγχρονο εξοπλισμό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, η εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και η άνεση την ώρα του διαλείμματος.

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα από εσάς αναλόγως τη καθημερινότητά σας :

Απογευματινά: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  16.00-19.30.

Δύο Απογεύματα : 16.00→19.30 συνδυαζόμενα με Σάββατο πρωί → 9.00-12.30.
Πιθανός συνδυασμός άλλων ημερών – ωρών με σκοπό τη διασφάλιση της ομοιογένειας του τμήματος.

Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι να εξοικειωθεί ο μαθητής με τον τρόπο αξιολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό τηρούνται αντίστοιχες συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων ως προς το πλήθος και το επίπεδο των θεμάτων και ως προς την επιτήρηση. Εκτός από τα καθημερινά ολιγόλεπτα τεστδιαγωνίσματα γράφονται κάθε δεύτερη Κυριακή 10.00-13.00Εξετάσεις Προσομοίωσης διεξάγονται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά το Πάσχα.

Βιβλιοθήκη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Εκτός από την πλήρη κι ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών εκδόσεων, τα Φροντιστήριά μας έχουν επιμεληθεί τα εξής ως μια πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα όλων των υποψηφίων :

Επανέκδοση τυπολογίου

Βιβλίου με τις βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού στα Αρχαία και τα Λατινικά και με όλους τους τύπους Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.

Τόμος Διαγωνισμάτων

Έκδοση νέου τόμου με Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλα τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

Οδηγός για το ΝΕΟ Λύκειο

Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ και την πορεία σας στο Πανεπιστήμιο.

Μέσα στην αίθουσα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το 1999 μέχρι και σήμερα με τις απαντήσεις τους, Διαγωνίσματα Προσομοίωσης, Επαναληπτικές ασκήσεις Α, Β και Γ Λυκείου. Η προσεκτική μελέτη των βιβλίων μας σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα των καθηγητών μας εγγυώνται την επιτυχία.