Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,
  • Να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,
  • Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο,
  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του,

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου

ΕΝΑΡΞΗ - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : 20 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΛΗΞΗ: 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία3 Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα :
Αδίδακτο κείμενο : 4 Ώρες
Διδαγμένο κείμενο : 2 Ώρες
6 Ώρες
Ιστορία3 Ώρες
Λατινικά3 Ώρες
Σύνολο:15 Ώρες

ΕΝΑΡΞΗ - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία3 Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ( Αδίδακτο Κείμενο )4 Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ( Διδαγμένο Κείμενο )2 Ώρες
Ιστορία3 Ώρες
Λατινικά3 Ώρες
Σύνολο:15 Ώρες
0
Εκπαιδευτικοί
0
Ικανοποιημένοι Γονείς
0
Σημερινοί Επιστήμονες

Τομείς Που Μας Ξεχωρίζουν :

Οι εκδόσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ εκδίδουν πλήρη σειρά βιβλίων, η οποία διανέμεται δωρεάν στους μαθητές των φροντιστηρίων μας. Η Βιβλιοθήκη των Φροντιστηρίων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ περιλαμβάνει τα συγγράμματα – βιβλία που προορίζονται για τους μαθητές μας αλλά και μια σειρά βοηθημάτων που απευθύνονται σε όλους τους υποψήφιους. Πιο αναλυτικά, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός αίθουσας έχουν γραφεί από τους έμπειρους καθηγητές μας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να είναι πληρέστατα ως προς τη θεωρία, να καλύπτουν και να επεξηγούν με σαφήνεια κάθε σημείο της διδακτέας ύλης και να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ασκήσεων – λυμένων και μη λυμένων – διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας και εμπλουτίζονται διαρκώς, για να ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων.

Τα Βιβλία των Εκδόσεων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο πνεύμα των εξετάσεων και καλύπτουν πλήρως ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  – όπου κρίνεται απαραίτητο – για να εξοικειωθούν πρακτικά οι μαθητές με ορισμένα κεφάλαια. 

Διαδραστικοί Πίνακες, οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και εγγυώνται την αφομοίωση της ύλης στη διάρκεια της παράδοσης.

Τα τμήματά μας είναι 6-8 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια και η διδασκαλία να γίνεται απρόσκοπτα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο τμήμα. 

Οι Εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από χώρους φωτεινούς με υψηλή αισθητική και αίθουσες λειτουργικές με σύγχρονο εξοπλισμό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, η εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και η άνεση την ώρα του διαλείμματος.

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα από εσάς αναλόγως τη καθημερινότητά σας :

Απογευματινά: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  16.00-19.30.

Δύο Απογεύματα : 16.00→19.30 συνδυαζόμενα με Σάββατο πρωί → 9.00-12.30.
Πιθανός συνδυασμός άλλων ημερών – ωρών με σκοπό τη διασφάλιση της ομοιογένειας του τμήματος.

Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι να εξοικειωθεί ο μαθητής με τον τρόπο αξιολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό τηρούνται αντίστοιχες συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων ως προς το πλήθος και το επίπεδο των θεμάτων και ως προς την επιτήρηση. Εκτός από τα καθημερινά ολιγόλεπτα τεστδιαγωνίσματα γράφονται κάθε δεύτερη Κυριακή 10.00-13.00Εξετάσεις Προσομοίωσης διεξάγονται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά το Πάσχα.

Βιβλιοθήκη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Εκτός από την πλήρη κι ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών εκδόσεων, τα Φροντιστήριά μας έχουν επιμεληθεί τα εξής ως μια πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα όλων των υποψηφίων :

Επανέκδοση τυπολογίου

Βιβλίου με τις βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού στα Αρχαία και τα Λατινικά και με όλους τους τύπους Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.

Τόμος Διαγωνισμάτων

Έκδοση νέου τόμου με Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλα τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

Οδηγός για το ΝΕΟ Λύκειο

Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ και την πορεία σας στο Πανεπιστήμιο.

Μέσα στην αίθουσα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το 1999 μέχρι και σήμερα με τις απαντήσεις τους, Διαγωνίσματα Προσομοίωσης, Επαναληπτικές ασκήσεις Α, Β και Γ Λυκείου. Η προσεκτική μελέτη των βιβλίων μας σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα των καθηγητών μας εγγυώνται την επιτυχία.