Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου και Αποτελεσματικής Μελέτης

Σκοπός του Σεμιναρίου :

  • Να μάθει ο μαθητής – υποψήφιος πώς να οργανώνει τη ζωή του & να αξιοποιεί ορθά το χρόνο του διακρίνοντας τα σημαντικά γεγονότα από τα ασήμαντα, τα επείγοντα από τα μη επείγοντα,

  • Να μάθει να διαχειρίζεται την καθημερινότητά του και να καταρτίζει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα,

  • Να γνωρίσει τις μεθόδους και τις τεχνικές που προτείνονται για να είναι το διάβασμά του αποδοτικό,

  • Επίσης, γονείς και μαθητές, θα ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του «Νέου Συστήματος».

Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Σκοπός του Σεμιναρίου :

  • Να ενημερωθούν οι μαθητές αλλά και οι γονείς για το νέο Σύστημα Εισαγωγής στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές,

  • Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές,

  • Να γίνει ομαδοποίηση των Σχολών από τους υποψηφίους,

  • Να γίνει διεξοδική συζήτηση γύρω από τα κριτήρια επιλογής των Σχολών,

  • Να μελετηθούν τα βήματα για την επιλογή Σχολών,

  • Να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.