Σκοπός του Σεμιναρίου

  • Να μάθει ο μαθητής – υποψήφιος πώς να οργανώνει τη ζωή του & να αξιοποιεί ορθά το χρόνο του διακρίνοντας τα σημαντικά γεγονότα από τα ασήμαντα, τα επείγοντα από τα μη επείγοντα,
  • Να μάθει να διαχειρίζεται την καθημερινότητά του και να καταρτίζει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα,
  • Να γνωρίσει τις μεθόδους και τις τεχνικές που προτείνονται για να είναι το διάβασμά του αποδοτικό,
  • Επίσης, γονείς και μαθητές, θα ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του «Νέου Συστήματος».