Φιλολογικά Μαθήματα Λυκείου 2020-2021

Ύλη και οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων Λυκείου

Ύλη και οδηγίες Διδασκαλίας των ακόλουθων Φιλολογικών Μαθημάτων: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ιστορία Λατινικά Φιλοσοφία Για να δείτε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων του Λυκείου ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/20_21/glossa_filosofia.pdf

Read more
Οδηγίες κάλυψης ύλης σε Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία

Οδηγίες κάλυψης της ύλης στα Φιλολογικά

Οδηγίες για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης σχολικού έτους 2019-2020 στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τη Νεοελληνική Γλώσσα και την Ιστορία. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, αφού διερευνήσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου σχολικού έτους ανά γνωστικό αντικείμενο, να μεριμνήσουν για την αναπλήρωσή τους.…

Read more